Autobiography Ballet | Books | Dolls & Costumes | Gardens | Kinesthetic |

 

Meditation and Prayer | Rhythmic Dance | Sew for Kids | Sitemap | Spirituality |

 

True Spiritual Stories | West Coast of America | Yoga

 

Link to Ballet Table of Contents

Classical Ballet Beginning to Advanced
by Susan Kramer


Klassiek ballet voor beginners en gevorderden
door Susan Kramer


copyright 2002-2015 Susan Kramer
The Netherlands
Nederlandse vertaling door Stan Schaap

 

Ballet and Dance Books and Ebooks

Description: Little Dancer at 14 by Edgar Degas; photo credit Susan Kramer

 

4. Preballet Syllabus Introduction and Syllabus
4. Preballet syllabus, inleiding

Black = English
Rood = Nederlands

For kids ages 6-7 preballet is a preparation for formal ballet beginning at age 8 and older. This is a time to learn large motor skills while moving in musical phrases; practice following directions; hone memorization skills by remembering the order of the exercises; and learn cooperation by working in a group.

Voor kinderen in de leeftijd van zes tot zeven jaar is preballet een voorbereiding op het formele ballet van achtjarigen en ouder. Dit is de tijd om de grote motorische vaardigheden te leren terwijl de beweging de frasering in de muziek volgt; aanwijzingen te leren opvolgen; geheugen vaardigheden te verbeteren door de volgorde van de oefeningen te onthouden; te leren samenwerken in een groep. 

Work at the barre is minimal, just to help with balance. Divide barre time with rhythmic studies and creative movement to rhythm instruments, piano or other music.

Werken aan de barre is nog minimaal, alleen maar om te helpen met het evenwicht. Verdeel de tijd in werken aan de barre, ritme lessen en creatief bewegen op ritme instrumenten, piano en andere muziek.

If the class is one hour long I like to spend 10 minutes at the barre, 30 minutes practicing the center work and 16 rhythms, and 20 minutes exploring movement creatively without thinking about technique.

Als de les een uur duurt, besteed ik graag 10 minuten aan de barre, 30 minuten voor het oefenen op de dansvloer en 16 ritmes en dan nog 20 minuten om creatief beweging te verkennen zonder aan techniek te denken.

Preballet Syllabus

Barre Work

1.
Demi Pliť in First Position
facing barre, simple demi pliť in 1st position without stressed turn out

2. Rises in First Position
facing barre, slow and controlled

3.
Three Points Forward and Close in First Position
L hand on barre pointe to 4th position 3 times,
repeat with R hand on barre

4. Three Points Side and Close in First Position
L hand on barre, point side is half way between side and front in this level
repeat with R hand on barre

5. Point, Lift, Point, and Close in First Position
L hand on barre, point fwd to 4th, lift slightly, point to 4th, close in 1st
repeat with R hand on barre

Center Practice

6. Step to Side and Point Forward
from 1st position step to and transfer weight
to working foot in 2nd position
and point other foot forward in 4th
later - step to side, close in first, point forward

7. Springs in First Position
begin with demi pliť, end demi pliť and straighten

8. Step and Hop - Foot Raised in Front
step fwd and hop - raised leg is slightly bent, toe pointed

9. Spring and Point Forward
as in Mexican hat dance

10. Two Step Rhythm
slide, close, slide & slide, close, slide

11. Curtsy or Bow
begin in 1st - step to side -
other foot slides behind on half-pointe -
bend knees

12. Relaxation Time
lie on floor, on back, body limp
practice breathing evenly in and out
counts 1, 2 breathe in; counts 1, 2 breathe out and continue

Clap and Learn the 16 Rhythmic Movements - in English or Nederlands

(1) Walks
(2) Runs
(3) Marching
(4) Gallops
(5) Slides
(6) Hops
(7) Jumps
(8) Leaps
(9) Pedaling
(10) Prancing
(11) Toe Pointing
(12) Skips
(13) Waltz
(14) Minuet
(15) Schottische
(16) Polka

This complete ballet series in English is available
as a 100 page paperback manual
Description: Classical Ballet Beginning to Advanced by Susan Kramer

New: Nederlandse inleiding tot het boek
 "Classical Ballet Beginning to Advanced"

Description: Dutch introduction to Classical Ballet Beginning to Advanced by Susan KramerDansen voor Kinderen

16 fundamentele ritmische bewegingen te leren
door Susan Kramer is verhuisd naar:
http://www.susankramer.com/klappen.html


 

 e-mail        page created 24 November 2008     webmaster