Autobiography Ballet | Books | Dolls & Costumes | Gardens | Kinesthetic |

 

Meditation and Prayer | Rhythmic Dance | Sew for Kids | Sitemap | Spirituality |

 

 True Spiritual Stories | West Coast of America | Yoga

 

Link to Ballet Table of Contents

Classical Ballet Beginning to Advanced
by Susan Kramer


Klassiek ballet voor beginners en gevorderden
door Susan Kramer


copyright 2002-2015 Susan Kramer
The Netherlands
Nederlandse vertaling door Stan Schaap

Description: Little Dancer at 14 by Edgar Degas; photo credit Susan Kramer

Ballet and Dance Books and Ebooks


8. Pointe Syllabus; Pointe Barre; Pointe Center
8. Pointe Introductie

Black = English
Rood = Nederlands

8. Pointe Syllabus Introduction

8.
Pointe syllabus, introductie

I strongly urge caution before using pointe shoes - also called toe shoes. The bones of the feet need to be hardened from the cartilage of childhood. No pointe shoes before age 11 and until completing 3 years of beginning ballet. This coincides with the beginning of the Intermediate Ballet Syllabi.

Ik dring er sterk op aan voorzichtig te zijn voordat op pointes, ook wel spitzen genoemd, wordt overgegaan. De botten van de voet moeten vanuit het kraakbeen van de kindertijd uitgegroeid zijn tot een stevige hardheid. Geen pointes vóór elfjarige leeftijd en pas na drie jaar van beginners ballet te hebben voltooid. Dit valt samen met de middenklasse ballet syllabi.

Not every student should go on pointe - the final decision is up to the ballet teacher. On pointe, it is the lower back that is taking the stress - so a strong back developed from several years of ballet classes and proper placement is necessary.

Niet iedere leerling moet op pointes overgaan - de eindbeslissing ligt bij de ballet leraar of lerares. Op pointes is het de onderrug die de spanning draagt, dus een sterke rug ontwikkeld in meerdere jaren van balletles en goede basishouding is noodzakelijk.

I recommend the pointe portion of the class follow the completion of the regular class - extending the time half an hour. This also allows the male students not to be interrupted while the females practice pointe work.

Ik raad aan om het pointe deel van de les te laten volgen nadat het normale deel van de les is afgerond, waarbij de tijd met een half uur wordt verlengd. Daardoor hoeven de mannelijke leerlingen niet te pauzeren terwijl de vrouwelijke leerlingen de pointetechniek oefenen. 

If pointe work is not included as an extension of the regular ballet class, then it should immediately follow another dance class so that the feet, ankles, legs and body are warmed up. Exercises at the barre are for strengthening the feet, ankles and finding the proper placement and balance on pointe, and will be a life long part of practice for the established ballet dancer.

Als de pointetechniek niet aansluit op de normale balletles, zou die onmiddellijk op een andere balletles moeten volgen, zodat de voeten, enkels, benen en lichaam opgewarmd zijn. Oefeningen aan de barre dienen om de voeten en enkels te versterken, de juiste basishouding te vinden en de balans op de pointes; ze zullen een levenslang onderdeel van de oefening blijven voor de gevestigde ballet danser.

After strength and balance on pointe are achieved the student can move to the floor exercises, but only under the guidance of the ballet teacher. The students should not practice pointe away from the barre by themselves to avoid unnecessary injury.

Wanneer kracht en evenwicht op de pointes eenmaal is bereikt, kan de leerling overgaan op oefeningen op de dansvloer, maar alleen onder begeleiding van de ballet leraar. Om onnodige kwetsuren te vermijden moeten de leerlingen niet op zichzelf los van de barre op pointes oefenen.

The only injury I had from dancing on pointe was a broken foot doing emboités entournant in early pregnancy, because my balance and placement were off.

Het enige letsel dat ik van het dansen op pointes heb opgelopen was een gebroken voet bij het doen van een 'emboîté en tournant' tijdens het begin van een zwangerschap, omdat mijn evenwicht en basishouding niet goed waren.

If you take some time off from pointe work such as a summer vacation or longer, slowly work back toward your previous stamina.

Als je de pointetechniek een tijdje niet beoefent, zoals tijdens een zomervakantie of langer nog, werk dan weer langzaam terug naar het  uithoudingsvermogen dat je voorheen had.

Always take care to find your balance and strive for perfect placement while learning and performing on pointe!

Zorg er altijd voor dat je je evenwicht vindt en streef naar de perfecte basishouding als je de pointetechniek aanleert en uitvoert.


Pointe Barre - for Intermediate and Advanced Students

For students ages 11 and older, after 3 years of classical ballet instruction and with permission of instructor.
The first year of pointe work is only at the barre to achieve a solid foundation in strength, placement and balance.

For 1st year pointe work  - ONLY practice at the barre

1. Relevé in 1st slowly
facing barre, press up through demi-pointe to pointe
hold and feel the center of gravity over toes
slowly press down to lower
repeat 8x

2. Relevé in 1st
facing barre, press up and press down
without holding in place on toes
repeat 8x

3.
Echappé to 2nd
facing barre, plié, echappé to 2nd and hold
spring back to first with demi plié and straighten
repeat 8x

4. Relevé in 5th
facing barre, plié, relevé and balance
keeping a closed 5th position
spring down
repeat 8 x

5. Relevé in 5th and balance
face fwd - relevé in 5th, R arm up -
release barre and raise L arm to join R overhead and balance -
spring down in 5th through the feet

For 2nd year pointe work - add 6. to 12. to preceding exercises

6. Relevé in 5th and pas de bourrée
face fwd, relevé in 5th -
small developpé, spring fwd and bourrée fwd, -
circling R arm up and out -
Repeat with back foot - traveling back,
R arm circles out, overhead and down in front

7. Glissade on pointes
slide RF to 2nd - spring to both toes in 5th and spring down through the feet
4x R, 4x L

8.
Glissade, posé retiré
slide RF to 2nd, spring to both pointes in 5th,
spring down through the feet,
spring to R pointe, LF across front of knee,
spring down in 5th
Repeat to L

9. Posé derrière
spring back on R pointe, LF front of R ankle,
tombé down on LF, RF in back of ankle
8x RF, 8x LF

10. Posé devant
spring fwd on R pointe, LF back of R ankle,
tombé down on LF, RF in front of ankle
8x RF, 8x LF

11. Trois échappé and relevé 5th
3 échappé changing feet, 1 relevé 5th -
4x in tempo

12. Échappe 2nd and Relevé 5th
Pas de bourée forward and back
spring out to 2nd and down in 5th,
spring up in 5th, bourrée fwd, arm up and out,
spring out to 2nd and down in 5th,
spring up in 5th, bourrée back, arm over, in and down
For 3rd year pointe work - add 13. to 19. to preceding exercises

13. Glissade Assemblé
glissade derrièrre to right, slide RF to side, spring together on pointes,
brush RF to side and spring together in 5th on points, spring down in 5th -
reverse 4x

14. Soutenu Turn on Pointe
spring to 2nd RF, bring LF in front in 5th,
turn right on both feet, spring down - 4x right and 4x left

15. Posé Coupé, Ballonné coupé
RF back, raise on calf,
spring on RF, LF front of R ankle, spring down - LF, RF back of L ankle,
spring to side on RF, L leg low 2nd, bend L knee -
LF back R ankle, lower R heel - reverse - 8x right, 8x left

16. Relevé 5th, Relevé Retiré forward
5th position, LF front -
spring up in 5th, spring down in 5th,
spring down RF, LF front of right knee,
spring down 5th - 4x right, 4x left

17. Relevé 5th, Relevé Retiré back
as above raising leg back of knee

18. Relevé 5th, Relevé Passé
as above - pass leg front and back, spring down,
pass leg back and front, spring down - 4x right, 4x left

19. Relevé in arabesque close 5th on each
face barre 5th, RF front -
spring to right toe,
left leg in arabesque, spring back to 5th - 8x right, 8x left

Advanced Pointe Work - Center Practice


For those intermediate students with good strength, placement and balance, and for advanced students.

1. Relevé in 5th with 1st port de bras
relevé in 5th with 1st port de bras in 4 cts

2. Relevé in 5th, pas de bourée
face fwd, relevé in 5th -
small developpé, spring fwd and bourrée fwd, -
circling R arm up and out -
Repeat with back foot - traveling back,
R arm circles out, overhead and down in front

3. Pas de bourée, coupé degagé
preparation: face corner 1 -
L arm fwd, R arm in 2nd, RF front pointe tendu
3 bourrées R, L, R, coupé down and brush LF to point tendu back
reverse with R arm fwd

4. Pas de bourée dévant et derrière
5th position, RF back
devant: plié on L extend R to 2nd - open arms 2nd,
cross RF over in front in 5th on pointes -
step to 2nd on pointes, close 5th R front -
repeat LF
derriere: extend 2nd, step back on pointe, step 2nd and close 5th back

5. Balancé on Pointe
preparation: 5th position face fwd
ct 1 - with L shoulder fwd step RF to 2nd -
ct 2 - cross LF in front on point - simultaneously relevé on back F -
ct 3 - lower back heel -
repeat entire exercise left with R shoulder fwd - head inclines to front F

6. Trois échappé, relevé 5th
3 Echappé out one ct each changing feet and 1 relevé 5th

7.
Posé derrière, coupé dessus
spring back on L point 7x,
coupé LF over R on 8

8. Posé devant, coupé dessous
spring to R toe, with LF back of ankle 6x
lower R heel and pas de bourrée dessous - i.e. LF back, front, back,
RF to side, LF to side, LF 5th front

9. Pas de bourée, coupé, posé coupé on RF,
with LF back on cou de pied
R arm fwd, L in 2nd
3 steps on pointes in 5th R, L R,
coupé down in front on RF, L on cou de pied
spring back on L pointe, R at knee, coupé down on RF and continue
4x R, 4x L

10. Posé derrière, coupé, jeté, pas de bourrée
2 posé back on L pointe, cut down on L, extend R
jeté to RF - bring LF to 5th front
and bourrée fwd on pointes, circling - L arm up
reverse all

11. Échappé
face wall 5 - no épaulement
spring to 2nd, close 5th front, travel fwd

12. Pas de bourrée couru with 1st port de bras
in a diagonal line bourrée fwd using 1st port de bras -
use 8cts of each port de bras

13. Relevé 5th with third port de bras
spring to 5th, balance on pointes,
3rd port de bras once and spring down
4x right, 4x left

14. 7 Soussus, Échappé
face corner 1, LF front
spring 5th both pointes, travel fwd with 7 soussus,
échappée changing feet and reverse -
begin to corner 2

15. Pas de bourrée dessus et dessous - ending on 1 foot
5th RF front, picking up RF to back L ankle,
step RF back left in 5th,
step LF to 2nd, drop right in 5th front of left,
picking left foot up in back of right ankle -
reverse
16x

16. Pas de bourée endehors et endedans
5th position, RF back
demi plié, dégagé RF to low 2nd,
step to right point 5th front to left,
step left, half turn to left face front,
spring down 5th, LF front -
8x turn left
8x turn right
finish 5th front, one R, one L

17. Glissade on pointe, assemblé on Pointe
glissade derrièrre to right, slide RF to side,
spring together on pointes,
brush RF to side and spring together in 5th on points,
spring down in 5th -
reverse 4x

18. Posé coupé, balloné coupé
RF back of left ankle,
spring back RF, LF front of RF, right arm fwd,
spring down right, left leg low 2nd, arms open,
bend left knee back of right ankle, right arm fwd - reverse

19. Pas de bourée
en avant (picking up back foot);
pas de bourrée en arrière (picking up front foot);
pas de bourrée R (picking up back foot);
pas de bourée L (picking up front foot)
bourrée fwd 5th, pick up back foot,
bourrée back 5th, pick up front foot,
bourrée right 5th, pick up back foot,
bourrée left 5th, pick up front foot - reverse

20. Échappé 2nd and Relevé 5th, travel forward and back
spring 2nd and 5th, épaulement on échappée

21. Soutenu turn
spring to right with RF extended left, quick cross front of right,
turn right with both feet and legs touching

22. Polka on pointe
hop on R pointe, chassé coupé chassé on pointe,
arms and body as in a regular polka

23. Posé, posé turn endedans and endehors
endedans -
step out on R pointe, left back of ankle, coupé,
step out on R pointe, turning right
endehors -
step out on R point, step across left,
right foot front of left ankle, step on R and turn on L

24. Posé turn endedans and endehors
face corner 2, RF 4th - small rond de jambe to L with R leg,
spring to RF, LF back of ankle, coupé back LF,
extend right fwd 4th, continuous right and reverse left -
repeat all endehors

25. Petit tour
continuous even turns both pointes, use of head and arms

26. Pas de bourée couru in a circle
little steps on pointes in 5th, feet and legs touch,
slow 1st port de bras

This complete ballet series in English is available
as a 100 page paperback manual
Description: Classical Ballet Beginning to Advanced by Susan Kramer

New: Nederlandse inleiding tot het boek
 "Classical Ballet Beginning to Advanced"

Description: Dutch introduction to Classical Ballet Beginning to Advanced by Susan Kramer e-mail        page created 24 November 2008     webmaster