Autobiography Ballet | Boeken | Books | Dolls & Costumes | Gardens | Kinesthetic | Meditation and Prayer |

Recipes | Rhythmic Dance | Sew for Kids | Sitemap | Spirituality | True Spiritual Stories | West Coast of America | Yoga

 

Nederlands

Engels

 

Kinderen leren hoe ze kunnen helpen

 

door Susan Kramer

 

De meeste jongeren van alle leeftijden en bekwaamheden kunnen iets over hulpvaardigheid leren in hun kinderjaren. Het grootste voordeel van leren hoe je kunt helpen, is volgens mij dat het goed voelt om iemand te helpen. En het neveneffect is uiteraard dat er iets gedaan wordt wat nodig is.

 

Behulpzaam zijn en meewerken gaan hand in hand om een situatie vlot en gemakkelijk op te lossen en een bruikbaar plan uit te voeren. Ik heb persoonlijk al mijn hele leven ondervonden dat anderen het merken wanneer ik hulpvaardig ben en mij daarom een grotere verantwoordelijkheid beginnen toe te vertrouwen in een baan en een taakuitvoering. Bij kinderen zou dat hun gevoel van eigenwaarde vergroten.

 

Wanneer het gevoel van eigenwaarde wordt gevoed, groeit het zelfvertrouwen en durven kinderen het risico aan om meer ervaringen op te doen en nieuwe dingen uit te proberen. Het resultaat van nog onbekend terrein verkennen zou kunnen zijn, dat ze onvermoede talenten in zichzelf ontdekken.

 

Hulpvaardig zijn werkt twee kanten op. Als kinderen hulpvaardigheid beoefenen, zijn anderen op hun beurt eerder bereid om ook hulpvaardig te zijn. Dat betekent dat met geven en ontvangen al naargelang de behoefte, het leven voor alle betrokkenen gladder kan verlopen.

Met het helpen van anderen, zoals een jongere broer, zus of klasgenoot leren hoe een taak moet worden uitgevoerd of een vaardigheid kan worden verkregen, worden bovendien twee dingen bereikt. Door een ander te onderrichten worden de vaardigheid of kennis in degene die lesgeeft, vergroot.

 

Op deze manier anderen helpen is een prachtige manier om basale kennis zelf goed onder de knie te krijgen. Anders zou veel opnieuw moeten worden geleerd of door herhalingsoefeningen erin moeten worden gestampt.

 

Als kinderen zien hoe mensen die ouder zijn, hulp bieden aan anderen in de gemeenschap, zullen ze waarschijnlijk ooit zelf vrijwilligerswerk doen als ze volwassen zijn. In feite kan elke nuttige vaardigheid die ouders op hun kinderen willen overbrengen, het gemakkelijkst worden onderricht door zelf het goede voorbeeld te geven.

 

Toen ik opgroeide, zag ik mijn moeder bij het koken ook het avondmaal bereiden voor een buurman die aan huis gekluisterd was. Dat leek mij heel gewoon en ik leerde dat hulpvaardig zijn vrijgevigheid betekende. Dit was niet een les die mij met zoveel woorden werd gegeven maar wel eentje die tot op heden een onuitwisbare indruk op mij heeft gemaakt.

 

Als we onze kinderen door onze belangeloze voorbeelden kunnen laten zien dat mensen helpen naast wat het voor anderen betekent ook de helper een goed gevoel geeft, dan hebben we een belangrijke bijdrage geleverd aan de harmonieuze verbondenheid met onze wereld familie.

 

Nederlandse vertaling door Stan Schaap

 

Over de auteur - Susan Kramer, M.A., schreef en illustreerde de tekst. Zij geeft al sinds 1965 onderwijs in dans, meditatie, en yoga aan mensen van alle leeftijden en bekwaamheden. Ze woont met haar echtgenoot Stan Schaap in Amsterdam.

boeken -

 

http://www.susankramer.com/boeken.html

 

 

 

email  susan@susankramer.com          SusanKramer.com Publishing

Copyright 2000-2013 Susan Kramer
http://www.susankramer.com