AutobiographyBallet | Books | Cyber Ashram | Dolls | Gardens | Kinesthetic | Meditation & Prayer | Recipes | Rhythmic Dance | See America | Sitemap | Spirituality | Stan Schaap | Stories | Yoga

Home page

Meditation for Children

Meditatie voor kinderen

http://www.susankramer.com/learning99b.jpg

1. Sitting Meditation

2 to 10 minutes

Sit cross-legged with spine straight, eyes closed, hands folded in your lap.

Breathe easily and evenly, in and out. 

Silently breathe in count 1, and breathe out count 2 till 50 counts, or another even number.

Example:
Count 1: breathe in
Count 2: breathe out
Count 3: breathe in
Continue ...

To finish, take a final deep breath in, slowly let it out, open your eyes, stand up, and stretch.

1. Zittende meditatie

2 tot 10 minuten

Zit met gekruiste benen en een rechte rug en kijk recht vooruit, Vouw je handen ineen en laat ze in de schoot rusten. Sluit je ogen.

Adem rustig en gelijkmatig in en uit. Tel in stilte iedere inademing en iedere uitademing. Begin met een inademing op 1 en eindig met een uitademing op 50, of een ander even getal

Voorbeeld:
Tel 1: adem in
Tel 2: adem uit 
Tel 3: adem in 
Ga rustig door met tellen

Tot slot adem je voor de laatste keer diep in en laat de adem langzaam weer uitstromen; open dan je ogen weer, sta op en rek je uit.

 

2. Walking Meditation; Lopende meditatie

http://www.susankramer.com/learning95.jpg

2. Walking Meditation

At least 2 minutes

This practice develops concentration and balances mind-body activity. 

Take a walk while swinging arms easily back and forth. (When the left foot steps forward, the right arm swings forward. And, when the right foot steps forward the left arm swings forward.) 

While walking concentrate on breathing evenly in and out. 

Example:
Count 1: breathe in 
Count 2: breathe out
Count 3: breathe in
Continue… 

To finish, stretch arms overhead, bring arms down to sides, resume other activities. 

2. Lopende meditatie

Minstens 2 minuten

Deze oefening ontwikkelt het concentratievermogen en kalmeert geest en lichaam.

Maak een wandeling waarbij de armen losjes naar voren en naar achteren zwaaien. (De rechter arm zwaait tegelijk met de linker voet naar voren en de linker arm met de rechter voet.)

Tijdens het wandelen concentreer je je op een gelijkmatig in- en uitademen.

Voorbeeld:
Tel 1: adem in
Tel 2: adem uit 
Tel 3: adem in 
Ga rustig door met tellen

Tot slot strek je je armen boven het hoofd, laat ze dan zakken tot naast het lichaam en ga verder met andere activiteiten.

 

3. Lying Down Meditation; Liggende meditatie

http://www.susankramer.com/raggedy1.JPG

3. Lying Down Meditation

2 to 10 minutes

Lying on a piece of carpet, stretch out on your back with arms and legs relaxed. Close your eyes, let your body go limp as a starfish laying on a rock. 

Enjoy the relaxed feeling in your body that is lying so limply. Feel whole and comfortable in your resting body. 

Breathe easily and evenly, in and out. 

Silently breathe in count 1, and breathe out count 2 till 50 counts, or another even number.

Example:
Count 1: breathe in
Count 2: breathe out
Count 3: breathe in
Continue ...

After some time, begin to come back to your everyday active self by taking a deep breath, opening your eyes, stretching out your arms and legs, sitting up. 

3. Liggende meditatie

2 tot 10 minuten

Ga liggen op een zachte ondergrond, zoals een kleedje of tapijt; strek je uit en ontspan je armen en benen. Sluit je ogen en laat je lichaam slap worden alsof je op een warm strand ligt.

Geniet van het ontspannen gevoel in je lijf dat daar zo slap ligt. Voel je lekker op je gemak in je stil liggende lichaam.

Adem rustig en gelijkmatig in en uit. Tel in stilte iedere inademing en iedere uitademing. Begin met een inademing op 1 en eindig met een uitademing op 50, of een ander even getal

Voorbeeld:
Tel 1: adem in
Tel 2: adem uit 
Tel 3: adem in 
Ga rustig door met tellen

Na enige tijd begin je weer terug te komen in je alledaagse activiteit door eens diep in te ademen; open je ogen, strek je armen en benen en kom langzaam overeind zitten

 


 

Links

Susan Kramer is a graduate of Peabody Preparatory Dance of Johns Hopkins University, and an international author of more than 20 books and thousands of articles on philosophy, yoga, meditation, rhythmic movement, modern dance, ballet, music, social issues and practical spirituality for children, teens, adults and those challenged, and with her husband, Stan Schaaphttp://www.stanschaap.com lives in The Netherlands.
Web Site http://www.susankramer.com
Email  susan@susankramer.com

Dutch translation—
Nederlandse vertaling door Stan Schaap

Translations and related collections—

 

English and Spanish-Español
Yoga para niños
Yoga para adolescentes y adultos
Meditación para niños
Espiritualidad para Niños
Meditación para adolescentes y adultos
Dance; Pasos infantiles de práctica para baile
Virtudes
Un Servicio de Oración 
para grupos de diferente fe religiosa
English
Radiant Yoga for Teens and Adults
Radiant Yoga for Children
Guided Meditation for Children
Spirituality for Children
Dance Meditation
Dance for Children
Guided Walking Meditation for Problem Solving
English and German-Deutsch
Meditation für Kinder
Yoga für Kinder

Meditation; Zeit der Stille
Tanzen für Kinder

English and Dutch-Nederlands
Yoga voor Kinderen
Yoga voor tieners en volwassenen
Meditatie voor kinderen
Meditatie voor tieners en volwassenen
Dansen voor kinderen
Volksdansen in Nederland
English and French-Français
Yoga pour les enfants; Postures et Méditation
Yoga pour les ados et adultes; Postures et Méditation
Danse pour les enfants
Classical Ballet Beginning to Advanced
View of Paris in photos
Greek
Yoga for Children

 

page created December 1, 2002; updated January 27, 2019  |  webmaster