Autobiography Ballet | Books | Dolls & Costumes | Gardens | Kinesthetic | Main | Meditation and Prayer |

Rhythmic Dance | Sew for Kids | Spirituality | True Spiritual Stories | West Coast of America | Yoga

 

Dansen voor kinderen
16 fundamentele ritmische bewegingen te leren

A Child's Book for Learning
16 Rhythmic Dance Steps


door Susan Helene Kramer

Dutch-Nederlands & English

Skipping - Huppelen - by Kathy, almost 5 years old.

Text, Photos, Illustrations copyright 1999-2013 Susan Helene Kramer
Santa Barbara, California USA
Amsterdam, The Netherlands
Published by Dance for Children

Anneke en Hans leren mediteren
Dutch translation
Nederlandse vertaling door Stan Schaap

Boek door Susan Kramer:

Fundamentele bewegingen voor kinderen met dansjes, meditaties en yoga
16 ritmische, basale, motorische vaardigheden, 9 dansjes, 9 meditaties voor ontspanning
en 15 zacht bewegende yoga houdingen voor kinderen van alle leeftijden en bekwaamheden.
Volledig geďllustreerd, 108 pagina's.

Fundamentele beweginigen voor kinderen met dansjes, meditaties en yoga door Susan Kramer

***

Klassiek ballet voor beginners en gevorderden
door Susan Kramer

***

Contents

I.   Key for clapping rhythms
Sleutel voor het klappen van ritmes
II. 16 rhythmic movements
16 ritmische bewegingen
1) Walking;
Lopen
2) Running;
Rennen
3) Marching;
Marcheren
4) Galloping;
Galopperen
5) Sliding;
Glijden
6) Hopping;
Hinkelen
7) Jumping;
Opspringen
8) Leaping;
Ver springen
9) Pedaling;
Fietsen
10) Prancing;
Dansen als een paard
11) Toe Pointing;
Wijzen met de teen
12) Skipping;
Huppelen
13) Waltzing;
Walsen
14) Minuet;
Menuet dansen
15) Schottische;
Schotse polka dansen
16) Polka;
Polka dansen
III. For Practice - 9 Little Dances;
Om te oefenen - 9 Dansjes
 

I. Key for clapping rhythms 
Sleutel voor het klappen van ritmes

tum = a beat that is accented
ta = half the time of a whole beat
& = a brief pause or transition in action

tum = een maat die nadruk krijgt
ta = een halve maat
& = een korte pauze of bewegingsovergang

II. 16 rhythmic movements
16 ritmische bewegingen

Kathy, almost 5, low level walks; giant steps; arms in opposition.

1) Walking; Lopen
Continuous steps alternating feet.
Arms are in opposition to legs:
If the right foot is forward,
swing the left arm forward.
Clap:
tum, tum, tum, tum

Voortdurend stappen, afwisselend op beide voeten.
Armen zwaaien tegengesteld aan de benen:
de linkerarm zwaait gelijk met het rechterbeen naar voren
en de rechterarm gelijk met het linkerbeen.
Klap:
tum, tum, tum, tumRunning by Kathy, almost 5.
2) Running;
Rennen
Even quick steps.
Arms are in opposition to legs:
If the right foot is forward,
swing the left arm forward.
Clap:
ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta

Snelle, gelijkmatige stappen.
Armen zwaaien tegengesteld aan de benen:
de linkerarm zwaait gelijk met het rechterbeen naar voren
en de rechterarm gelijk met het linkerbeen.
Klap:
ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, taMarching by Kathy, almost 5.
3) Marching;
Marcheren
Brisk even steps.
Supporting leg remains straight.
Working knee bends with thigh raised parallel to floor.
Arms swing in opposition, one forward, one back,
(arm of the front leg swings back).
Clap:
tum, tum, tum, tum

Ferme, gelijkmatige stappen.
Standbeen blijft gestrekt.
Bewegende knie buigt totdat bovenbeen evenwijdig aan de vloer is.
Armen zwaaien tegengesteld aan de benen
(arm aan zijde van voorste been zwaait naar achteren).
Klap:
tum, tum, tum, tumKathy, almost 5, galloping.

4) Galloping; Galopperen
Rhythmic loping movements
leading with the same foot forward throughout.
Front foot steps forward
and back foot pulls up to front foot with a shuffle.
Arms in opposition, (as described in marching).
Clap:
ta tum, ta tum,
ta tum, ta tum

Ritmische bewegingen in lange, soepele stap;
steeds met hetzelfde been voor.
Voorste been maakt een stap
en achterste been trekt bij in schuifelpas.
Armen zwaaien tegengesteld (zoals beschreven bij marcheren).
Klap:
ta tum, ta tum,
ta tum, ta tumillustration by Susan Kramer
5) Sliding;Glijden
Many variations of basic step
of keeping knees slightly bent
while feet slide along the floor.
One foot leads, the other slides to meet it,
and then the opposite foot leads.
Hands on waist; arms outstretched to sides.
Clap:
tum, tum, tum, tum

Veel variaties mogelijk op de basis stap,
waarbij de knieën licht gebogen zijn
terwijl de voeten over de vloer glijden.

De ene voet leidt en de andere glijdt ernaartoe
tot hij ermee gelijk is;
vervolgens leidt de andere voet.
Handen in de zij of armen zijwaarts gestrekt.
Klap:
tum, tum, tum, tumKathy, almost 5, hopping
6) Hopping;
Hinkelen
Always done on one foot with a pause in between.
For balance; hands on waist or arms outstretched to sides.
Clap:
ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta

Steeds op één been springen met een korte pauze na elke sprong.
Om het evenwicht te bewaren,
handen in de zij of armen zijwaarts gestrekt.
Klap:
ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, taillustration by Susan Kramer
7) Jumping;
Opspringen
Both feet leave floor and land at the same time.
Bend knees and press feet into floor to begin and land.
Arms outstretched to sides for balance.
Clap:
tum, tum, tum, tum

Beide voeten komen tegelijk los van de grond en ook tegelijk neer.
Buig de knieën en druk de voeten
in de grond bij afzetten en neerkomen.

Armen zijwaarts gestrekt voor het evenwicht.
Klap:
tum, tum, tum, tumMary Jane, 7, landing from leap. Arms, legs in opposition.
8) Leaping;
Ver springen
Large springs from one foot to the next, to the next, etc.
Bend knees and press feet into floor to begin and land.
Arms are in opposition to legs:
If the right foot is forward,
swing the left arm forward.
Clap:
tum,   tum,    tum,   tum

Grote sprongen maken,
afzettend met een been en neerkomend op het andere,
steeds weer afgewisseld.
Buig de knieën en druk de voeten in de grond bij afzetten en neerkomen.
Armen zwaaien tegengesteld aan de benen:
de linkerarm zwaait gelijk met het rechterbeen naar voren
en de rechterarm gelijk met het linkerbeen.
Klap:
tum,   tum,   tum,   tumillustration by Susan Kramer
9) Pedaling;
Fietsen
Standing with feet parallel,one foot pushes forward
onto ball of foot, (half toe), stretching instep, then lowers
while other foot simultaneously pushes up to ball of foot.
Feet remain parallel, almost touching, along inside edges.
Hands on waist or arms outstretched to sides for balance.
Slow tempo, then quicker.
Clap:
tum, tum, tum, tum

Vanuit stand met voeten naast elkaar komt een been met gebogen knie
en gestrekte wreef even te staan op de bal van de voet (half teens).
Vervolgens zakt de hak weer naar de grond terwijl het andere been buigt
en op de bal van de voet komt te staan. Voeten blijven naast elkaar,
waarbij ze elkaar aan de binnenkant bijna raken.

Handen in de zij of armen zijwaarts gestrekt voor het evenwicht.
Eerst langzaam, dan sneller.
Klap:
tum, tum, tum, tumillustration by Susan Kramer

10) Prancing; Dansen als een paard
As in Pedaling - but active foot raises
off floor slightly, toe pointed.
Once step sequence is mastered bounce like a horse prancing.
Hands on waist or arms outstretched for balance.
Clap:
tum, tum, tum, tum

Net als fietsen, maar de aktieve voet komt met gestrekte tenen
even los van de grond. Als deze stap eenmaal geleerd is,
spring dan vervolgens telkens op door af te zetten
met het been waarop je neerkomt.
Handen in de zij of armen zijwaarts gestrekt voor het evenwicht.
Klap:
tum, tum, tum, tumillustration by Susan Kramer
11) Toe Pointing;
Wijzen met de teen
Standing in place, one foot points forward,
then steps back to standing leg.
Alternate foot then points.
Arms outstetched to sides.
Clap:
tum, tum, tum, tum

Vanuit stand met voeten naast elkaar met een gestrekte voet
en tenen de grond voor je aanraken;
daarna terug in uitgangspositie en vervolgens
met de andere voet, etc.
Armen zijwaarts gestrekt.
Klap:
tum, tum, tum, tumSkipping by Kathy, almost 5.
12) Skipping;
Huppelen
Series of step-hops changing lead foot after hop.
One knee is raised.
Arms swing from shoulders, one forward, one back,
in opposition to knee that is raised in front.
Clap:
tum ta, tum ta,
tum ta, tum ta

Serie van stap-sprongen waarbij de leidende voet wisselt bij elke sprong.
Voorste knie is opgeheven terwijl je met het been waarop je neerkomt,
afzet om een sprongetje te maken.
Armen zwaaien vanuit de schouder naar voor en naar achter,
tegengesteld aan de benen.

Klap:
tum ta, tum ta,
tum ta, tum taillustration by Susan Kramer
13) Waltzing;
Walsen
Set of 3 walking steps alternating feet.
One count per step.
Count one is emphasized by
bending that knee slightly as it steps.
Arms outstretched to side for balance.
Clap:
tumta ta, tum ta ta,
tum ta ta, tum ta ta

Reeks van telkens drie passen van de ene op de andere voet.
Een tel per stap.
Eerste tel krijgt nadruk door lichtelijk de knie te buigen bij die stap.
Armen zijwaarts gestrekt voor het evenwicht.
Klap:
tum ta ta, tum ta ta,
tum ta ta, tum ta taillustration by Susan Kramer
14) Minuet;Menuet
dansen
Pattern of 3 steps with the 4th count a toe point.
Begin each set with the foot of the toe that points.
Arms outstretched to side.
Clap:
tum, tum, tum, tum,
& tum, tum, tum, tum

Patroon van drie passen en op de vierde
tel wijzen met de teen (zie 11).
Beginpositie is wijzen met de teen.
Armen zijwaarts gestrekt.
Klap:
tum, tum, tum, tum,
& tum, tum, tum, tumillustration by Susan Kramer
15) Schottische;
Schotse polka dansen
Series of 3 walking steps
with the 4th count being a hop
on the same foot
that took step number three.
Place hands on waist for balance.
Clap:
tum, tum, tum, tum,
& tum, tum, tum, tum

Reeks van telkens drie passen en op de vierde tel een sprongetje
op dezelfde voet die de derde stap maakte.
Handen in de zij voor het evenwicht.
Klap:
tum, tum, tum, tum,
&tum, tum, tum, tumPolka in motion by Mary Jane, 7 and a half.
16) Polka;
Polka dansen
Two gallops in sequence,
with the lead foot being changed at the beginning
of the following set of two gallops.
Arms swing in opposition to raised knee.
Clap:
tum ta tum, & tum ta tum,
& tum ta tum, & tum ta tum

Reeksen van tweemaal een galop (zie 4) na elkaar,
waarbij de leidende voet na tweemaal een galop telkens wisselt.
De armen zwaaien tegengesteld aan de opgeheven knie.
Klap:
tum ta tum, & tum ta tum,
& tum ta tum, & tum ta tum
 
 

III. For Practice - 9 Little Dances
Moving in a line or in a circle.
Om te oefenen - 9 Dansjes
In een rij of in een kring bewegen.

Dance 1)
walk, walk, walk, walk,
& slide, slide, slide, slide,
& walk, walk, walk, walk,
& slide, slide, slide, slide, &
Clap:
tum, tum, tum, tum,
& tum, tum, tum, tum,
& tum, tum, tum, tum,
& tum, tum, tum, tum &

loop, loop, loop, loop,
& glij, glij, glij, glij,
& loop, loop, loop, loop,
& glij, glij, glij, glij, &
Klap:
tum, tum, tum, tum,
& tum, tum, tum, tum,
& tum, tum, tum, tum,
& tum, tum, tum, tum, &Dance 2)
jump, jump, jump, jump,
& walk, walk, walk, walk,
& jump, jump, jump, jump,
& walk, walk, walk, walk, &
Clap:
tum, tum, tum, tum,
& tum, tum, tum, tum,
& tum, tum, tum, tum,
& tum, tum, tum, tum, &

spring op, spring op, spring op, spring op
& loop, loop, loop, loop
& spring op, spring op, spring op, spring op
& loop, loop, loop, loop, &
Klap:
tum, tum, tum, tum,
& tum, tum, tum, tum,
& tum, tum, tum, tum,
& tum, tum, tum, tum, &Dance 3)
walk, walk, walk, walk,
& skip, skip, skip, skip,
& walk, walk, walk, walk,
& skip, skip, skip, skip, &
Clap:
tum, tum, tum, tum,
& tum ta, tum, ta, tum ta, tum ta,
& tum, tum, tum, tum,
& tum ta, tum, ta, tum ta, tum ta, &

loop, loop, loop loop,
& huppel, huppel, huppel, huppel,
& loop, loop, loop loop,
& huppel, huppel, huppel, huppel, &
Klap:
tum, tum, tum, tum,
& tum ta, tum, ta, tum ta, tum ta,
& tum, tum, tum, tum,
& tum ta, tum, ta, tum ta, tum ta, &Dance 4)
march, march, march, march,
& gallop, gallop, gallop, gallop,
& march, march, march, march,
& gallop, gallop, gallop, gallop, &
Clap:
tum, tum, tum, tum,
& ta tum, ta tum, ta tum, ta tum,
& tum, tum, tum, tum,
& ta tum, ta tum, ta tum, ta tum, &

marcheer, marcheer, marcheer, marcheer,
& galoppeer, galoppeer, galoppeer, galoppeer &
marcheer, marcheer, marcheer, marcheer,
& galoppeer, galoppeer, galoppeer, galoppeer &
Klap:
tum, tum, tum, tum,
& ta tum, ta tum, ta tum, ta tum,
& tum, tum, tum, tum,
& ta tum, ta tum, ta tum, ta tum, &Dance 5)
waltz, waltz,
waltz, waltz,
& slide, slide, slide, slide, &
Clap:
tum ta ta, tum ta ta,
tum ta ta, tum ta ta,
& tum,     tum,     tum,     tum, &

wals, wals,
wals, wals,
& glij, glij, glij, glij, &
Klap:
tum ta ta, tum ta ta,
tum ta ta, tum ta ta,
& tum,    tum,     tum,     tum, &Dance 6)
polka, polka,
& skip, skip, skip, skip,
& polka, polka,
& skip, skip, skip, skip, &
Clap:
tum ta tum, & tum ta tum,
&tum ta, tum ta, tumta, tum ta,
& tum ta tum, & tum ta tum,
& tum ta, tum ta, tum ta, tum ta, &

polka, polka,
& huppel, huppel, huppel, huppel,
& polka, polka,
& huppel, huppel, huppel, huppel, &
Klap:
tum ta tum, & tum ta tum,
& tum ta, tum ta, tumta, tum ta,
& tum ta tum, & tum ta tum,
&tum ta, tum ta, tum ta, tum ta, &Dance 7)
schottische, & schottische,
& polka, & polka, &
Clap:
tum, tum, tum, tum, & tum, tum, tum, tum,
& tum ta tum, & tum ta tum, &

schots, & schots,
& polka, & polka, &
Klap:
tum, tum, tum, tum, & tum, tum, tum, tum,
& tum ta tum, & tum ta tum, &Dance 8)
minuet, & minuet,
minuet, & minuet,
& waltz, waltz,
waltz, waltz, &
Clap:
tum, tum, tum, tum, & tum, tum, tum, tum,
& tum, tum, tum, tum, & tum, tum, tum, tum,
& tum ta ta, tum ta ta,
tum ta ta, tum ta ta, &

menuet, & menuet,
& menuet, & menuet
& wals, wals,
wals, wals, &
Klap:
tum, tum, tum, tum, & tum, tum, tum, tum,
& tum, tum, tum, tum, & tum, tum, tum, tum,
& tum ta ta, tum ta ta,
tum ta ta, tum ta ta, &Dance 9)
waltz, waltz, waltz, waltz,
wals, wals, wals, wals,
Klap:
tum ta ta, tum ta ta, tum ta ta, tum ta ta,

& polka, & polka,
& polka, & polka,
Klap:
& tum ta tum, & tum ta tum,

& waltz, waltz, waltz, waltz,
& wals, wals, wals, wals,
Klap:
& tum ta ta, tum ta ta, tum ta ta, tum ta ta,

& skip, skip, skip, skip,
& huppel, huppel, huppel, huppel,
Klap:
& tum ta, tum ta,tum ta, tum ta,

& waltz, waltz, waltz, waltz,
& wals, wals, wals, wals,
Klap:
& tum ta ta, tum ta ta, tum ta ta, tum ta ta,

& slide, slide, slide, slide,
& glij, glij, glij, glij,
Klap
:
& tum,     tum,     tum,     tum,

& waltz, waltz, waltz, waltz,
& wals, wals, wals, wals,
Klap:
& tum ta ta, tum ta ta, tum ta ta, tum ta ta,

& polka, & polka &...
& polka, & polka, &...
Klap:
& tum ta tum, & tum ta tum, &
 
 

Links

 

Dutch translation—
Nederlandse vertaling 
door Stan Schaap
email   stan@powertoshare.com
web site
http://www.powertoshare.com

 

link to Dance Series

Susan Kramer, M.A. Ph.D. is an international author of more than 50 collections and thousands of articles on rhythmic movement, modern dance, ballet, music, philosophy, relationships, social issues, yoga, meditation, and practical spirituality for children, teens, adults and those challenged, and with her husband, Stan Schaap- http://www.powertoshare.com resides in Amsterdam, The Netherlands.

Email  susankramer@xs4all.nl
Dance Home Page  http://www.susankramer.com/dance.html

Klassiek ballet voor beginners en gevorderden
door Susan Kramer

English and Spanish-Espańol
Yoga para nińos
Yoga para adolescentes y adultos
Meditación para nińos
Espiritualidad para Nińos
Meditación para adolescentes y adultos
Dance; Pasos infantiles de práctica para baile
Virtudes
Un Servicio de Oración 
para grupos de diferente fe religiosa
English
Radiant Yoga for Teens and Adults
Radiant Yoga for Children
Guided Meditation for Children
Spirituality for Children
Dance Meditation
Dance for Children
Guided Walking Meditation for Problem Solving
English and German-Deutsch
Meditation für Kinder
Yoga für Kinder

Meditation; Zeit der Stille
Tanzen für Kinder

English and Dutch-Nederlands
Yoga voor Kinderen
Yoga voor tieners en volwassenen
Meditatie voor kinderen
Meditatie voor tieners en volwassenen
Dansen voor kinderen
Volksdansen in Nederland
English and French-Français
Yoga pour les enfants; Postures et Méditation
Yoga pour les ados et adultes; Postures et Méditation
Danse pour les enfants
Classical Ballet Beginning to Advanced
View of Paris in photos
Greek
Yoga for Children

 

GEM - The Gateway to Educational Materials
http://www.thegateway.org

Dutch translation published March 11, 2001; update July 12, 2013
webmaster